South African McGuire Course has freed this musician!

Antonio Lawack, the musician from Port Elizabeth

Hy het op 14-jarige ouderdom vir God gevra om te help dat hy ophou stotter, maar eers op 41 - na 'nhakkelkursus - praat die Baaise orrellis Antonio Lawack nou vlot.

Lawack het op drie begin hakkel, want sy destydse kindervriend Wayne het gehakkel en hy het hom negeaap, verduidelik Lawack. Maar later het die gehakkel sy kruis geword.

"As 14-jarige het ek God gevra oom my spraak vlot te maak en in ruil daarvoor sou ek in Sy koningkryk werk. Sedertdien het ek myself in kerkmusiek verdiep. Ek het wel spraakterapie gekry, maar nie veel sukses behaal nie," vertel Lawack.

In Desember 2012 het hy weer moed geskep toe hy in Die Burger koerant gelees het van Joe Els, 'n landdros van Tarkastad, wat ook gehakkel het tot hy die McGuire-hakkelkursus gevolg het. Tog het omstandighede buite sy beheer hom daardie tyd verhoed om die kursus te volg.

"My begeerte om vlot te kan praat, het vroeer vanjaar weer opgevlam toe iemand teen wie ek in 'n ligawedstryd tennis gespeel het, vir my se: "May the Lord free your tongue, Antonio."

Sy pa, Jonathan Lawack, het aangebied om sy kursus te borg en van 8 tot 11 Desember vanjaar kon hy uiteindelik die kursus bywoon. Vandag vertel hy hoe hy sy pa ewige dank verskuldig is, "want ek het nooit kon dink dat 'n kursus my lewe so hankomkeer sou verander nie.

Die fisieke en sielkudige wapens wat ek daar gekry het, het my geneem van iemand wat bang was om mense te nader uit vrees dat ek weer sou hakkel, tot iemand wat nou wil he mense moet met my kom praat!

"Waar ek baie lang geweier het om oor die telefoon te praat, boer ek nou op die foon."

Lawack se een van die belangrikste lesse wat hy by die kursus geleer het, was om homself te aanvaar as 'n stotteraar wat hard daaraan werk om welsprekend te wees. "Ek kan in alle eerlikheid vir die eerste keer in my 41-jarige bestaan se dat ek myself waarlik ten volle lief het - hakkel inkluis.

Mense sien die fisieke sy van hakkel, maar besef nie altyd watter sielkundige stryd hakkelaars voer nie.

"Ek is bly om nou te kanervaar wat miljarde mense as vanselfsprekend aanvaar en kan geniet - naamlik beheer oor spraak. Vir 37 jaar was dit andersom en die nuwe beheer is iets wat ek altyd sal koester."

Volgens hom was die kursus slegs die begin en nou wag die harde werk en dissipline op hom.

Julia Jensen van die McGuireprogram vir stotteraars se hul program volg 'n holistiese benadering. Anontio Lawack (41), 'n orrellis en onderwyser van Ort Elizabeth, het die kursus in Desember bygewoon en praat vir die eerste keer in dekades vloeiend.

"Dit is 'n holistiese kursus en dit is waar dit van ander kursusse verskil. Ons gebruik en versaf aan kursusgangers die fisieke, sielkudige en geesttelike hulpmiddels om hul probleem met stotter op te los."

Volgens Jensen is dit asof stotteraars prestasieangs beleef.  "Hulle vrees om met enigiemand op enige tyd te praat en praat ook nie oor 'n telefoon nie. Een van die dinge waarvoor stotteraars ook bang is, is om te antwoord wanneer hul naam gevra word. Dit is 'n vraag wat gereeld gevra word en wat stotteraars verwag."

Een van die tegnieke wat die stotteraars geleer word, is om die tydperke van blokkering en wanneer hulle versteen staan, te kanseller. Jensen se die kurus is straf omdat daar baie herhaling is.

Sy is vol lof vir wat Lawack vermag het. "Hy gaan nog 'n aanbieder van hierdie kursus word. Hy is ook baie spesiaal omdat hy glo nie stotter wanneer hy met die leerlinge in sy klasse werk nie."