The McGuire Programme South Africa

An Afrikaans article written by Alta Cloete and Ilse Salzwedel which appeared in the May 2015 edition of Rooi Rose magazine.

Cape Town course, November 2015

En toe lees ek……

Alta Cloete, bekende skrywer van die Paarl in Suid Afrika, se seun Schalk het gehakkel vandat hy leer praat het. 'n Artikel in 'n bekende gesinstydskrif het Schalk gehelp om die probleem te bowe te kom en vandag is hy 'n suksesvolle chemiese ingenieur in Noorweë.

Terapie het Schalk deur die jare gehelp met die hantering van sy probleem, maar nie die probleem weggevat nie. As jong kind het die hakkel hom nie gepla nie, maar as tiener het hy sosiaal begin terugtrek. Hakkelaars leer om die woorde te vermy waarop hulle gaan hakkel. Hulle weet al voor hulle spesifieke woorde probeer sê dat hulle gaan vassteek. Daarby leer hulle om moeilike situasies te vermy, wat noodwendig daartoe lei dat hulle baie dinge misloop en nooit werklik tot hul reg kom nie. En natuurlik voel hulle aaklig oor hulself. Ons het besef dat Schalk nooit die kans gaan kry om sy formidabele talente te ontwikkel nie. Hy het gevoel hy kan niks doen nie, want hy kan nie praat nie. Dit het my hart gebreek. Maar mettertyd het hy geleer om sy probleem heeltemal weg te steek - so iemand word 'n 'koverte hakkelaar' genoem. Hy het dit so goed weggesteek dat niemand op universiteit geweet het hy hakkel nie, maar die spanning wat dit veroorsaak het, moes verskriklik gewees het. Ek was siek van bekommernis, hoewel hy op die oog af gelukkig gelyk het.

Deur die jare het ek na oplossings gesoek, maar niks gekry wat werklik na 'n oplossing gelyk het nie. Op die internet is daar talle (duur) kitsoplossings maar ek het instinktief aangevoel dat dit net tot teleurstelling gaan lei en hom genadiglik nooit daaraan blootgestel nie. Aan die einde van 2005, begin 2006 het ek in 'n gesinstydskrif gelees van 'n leser se ervaring van die “McGuire Programmme” vir hakkelaars. Schalk was toe so 22 en 'n student. Hierdie program was anders: dit bied geen kitsoplossings nie, en vereis volgehoue harde werk en toewyding van die kandidate. Daarom moet hulle ook volwasse genoeg wees om dit te kan doen. Ek het Chris Meintjes via die internet gekontak, en hy het verduidelik dat die program wêreldwyd aangebied word en daar is gereeld naweekkursusse in al die groot sentra. 'n Mens kan eers gaan kyk hoe dit werk, en as jy besluit om aan te sluit, betaal jy en word lewenslank lid. Jy kan dan soveel kursusse bywoon as wat jy wil. Lidmaatskap was nie goedkoop nie, maar ek sal dit nog tien maal betaal!

In die eerste naweek leer die hakkelaars 'n klomp goed, onder meer 'n asemhalingstegniek wat “costal breathing” genoem word. Basies trek jy 'n groot klomp lug in en praat dan op die uitaseming daarvan. Hulle word ook geleer om nie meer weg te steek dat hulle hakkel nie, en moet letterlik na vreemdelinge gaan en openlik hakkel om te sien mense verwerp hulle nie. Schalk het baie mense ontmoet met dieselfde probleem as hy, baie van hulle ook jong mans, en gesien hoe hulle deur die naweek verander. Die organiseerders maak aan die begin 'n kort video van elke kandidaat en nog een na die afloop van die naweek. Dis aangrypend om te sien hoe die mense verander.

Na daardie naweek het ons ‘n nuwe kind teruggekry – sy persoonlikheid het heeltemal verander. Die spanning was weg. Hy kon nou sy volle potensiaal verwesenlik, en hy het byvoorbeeld onmiddelik vir sy koshuis se huiskomitee verkiesing gestaan. En hy is gekies! Op skool was hy nie eens ‘n prefek nie.

Schalk het nie ophou hakkel nie, maar geleer om verantwoordelikheid te neem vir sy probleem en hard te werk daaraan. Die program het hom geleer dat hy vir niks bang hoef te wees nie, want hakkel definieer hom nie meer nie. Hy het as M-student vir ‘n konferensie in Noorweë ingeskryf, op die podium gestaan, sy referaat gelewer en daarmee vir hom ‘n werk as chemiese ingenieur by ‘n navorsingstasie losgeslaan. Hy is nou al 6 jaar daar en gedy. Verlede jaar is ons soontoe om sy verdediging van sy Ph.D. by te woon. Dit het twee lesings in Engels in baie intimiderende omstandighede vereis. Veral by die tweede een het hy gevou en baie gehakkel, maar hy het dit so lieflik hanteer. Dit was vir my baie erger as vir hom, en ek was trotser op sy moed om deur te druk as op die ingewikkelde tesis waarvan ek net mooi niks verstaan het nie!

Die McGuire Programme het Schalk se lewe ingrypend verander, al het hy vroeg in sy lewe al gesê hy is bly hy hakkel, want dit het hom die geleentheid vir persoonlike groei gegee en dit hou hom nederig. Die program het my ook indirek en op die lang termyn verander. Siniese ek het gesien hier is iets wat regtig kan werk, dat ‘n mens se lewe regtig kan verander. Mettertyd het dit ‘n invloed gehad op die hantering van my depressie. Vandag veg ek met mag en mening en staan op as ek geval het. Ek glo ek kan – my kind het my dit immers geleer.