Thomas Sannum
HELLO EVERYBODY, I AM

Thomas Sannum

Coach, Course Instructor, Member
  • First Course: No Data
  • McGuire Region: Australia

In November 2014 I entered my first course in Malmø, Sweden, and this has made a great difference. I am now a coach and can feel the satisfaction of extending to others the same help I needed so much.

Jeg har stammet hele mitt liv. Da jeg startet eget konsulentselskap innen prosjektledelse i byggebransjen måtte jeg henvende meg mer til kunder og avholde salgsmøter. Jeg opplevede disse møtene som svært vanskelige. Allerede når jeg skulle presentere meg i møtet og si mitt navn fikk jeg svært blokkeringer og kraftige grimaser som gjorde det umulig for noen å forstå hva jeg sa.

Hvem ville leie inn en prosjektleder som ikke kan si navnet sitt engang til å lede store prosjekter med mange mennesker involvert?

I november 2014 deltok jeg på mitt første kurs i Malmø, og det har gjort en stor forskjell. Jeg er nå selv coach, og kan glede meg over å hjelpe andre som er i samme situasjon som meg.


I’ve been a stammer all my life. When starting my own consultancy firm I needed to reach out more to clients and have sales meetings. I experienced that these situations were extremely difficult. When introducing myself I had very severe blocks and facial distortions, making it impossible for anyone to understand my name. My company is specializing in project management of construction projects and real estate development.

Who would hire a project manager who couldn’t even say his name to run a project with tens or hundreds of people involved?

In November 2014 I entered my first course in Malmø, Sweden, and this has made a great difference. I am now a coach and can feel the satisfaction of extending to others the same help I needed so much.

Join Us to Defeat Your Stutter

Change your perspective on how you live your life

Explore More Members’ Profiles:

Steven Wilkinson

Steven Wilkinson

United Kingdom
Chantal Anderson

Chantal Anderson

United Kingdom
Pradeep Iyer

Pradeep Iyer

India | United Kingdom
Jason D'Souza

Jason D’Souza

Australia | Australia/New Zealand | India | New Zealand | South East Asia
Callum Wells

Callum Wells

United Kingdom
Shannen McEwen

Shannen McEwen

Ireland
Sebastián Rivadeneyra

Sebastián Rivadeneyra

Latin America
Burak Demirci

Burak Demirci

Denmark | Scandinavia
Dennis Tieke

Dennis Tieke

BeNeLux | Netherlands
Vivek Singh

Vivek Singh